Obowiązki właścicieli pojazdów. Drukuj
czwartek, 25 listopada 2021 10:33

Strażnik Miejski podczas holowania pojazduW ostatnim czasie kolejne trzy nieużytkowane pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony.

 

 

Często zdarza się, że zanim Straż Miejska w Elblągu dotrze do ostatniego właściciela pojazdu, musi wykonać szereg czynności, które byłyby zbędne gdyby kupujący/ sprzedający pojazd pamiętali o swoich obowiązkach.

Ubezpieczenie pojazdu, badania techniczne są priorytetem, ale ważny jest również obowiązek dotyczący kupującego, jak również sprzedającego, a wynikający z art. 78§2 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niedopełnienie obowiązków wynikających z powyższego przepisu jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny.

Kupując/ sprzedając pojazd PAMIĘTAJ - udaj się z umową do odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji!!!

Holowanie pojazdu. Pojazd na lawecie pojazd marki Alfa Romeo na lawecie