Niebieska koperta Drukuj
piątek, 05 listopada 2021 09:37

Nieprawidłowo oznakowane miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej W październiku 2021r. strażnicy Straży Miejskiej w Elblągu dokonali kontroli prawidłowości oznakowania miejsc przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, a także sprawdzili czy z miejsc tych korzystają uprawnieni kierowcy.

 

Najprościej mówiąc miejsce parkingowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej powinno mieć odpowiednie wymiary, oznakowanie i niebieską barwę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

Strażnicy skontrolowali 51 miejsc na terenie miasta Elbląga.

W 14 przypadkach stwierdzili niekompletne, niezgodne z rozporządzeniem oznakowanie. W związku z tym administratorzy terenów, które nie są prawidłowo oznakowane dostali pisemne informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Kontrola wykazała również, że pomimo wysokiej kary, bo aż 500 zł. mandatu elblążanie zajmują miejsca przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych bez posiadanych uprawnień.

W związku z tym 4 osoby zostały pouczone, wystawiono 1 mandat karny oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Elblągu w związku z odmową przyjęcia mandatu karnego.

 

Nieprawidłowo oznakowane miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. na której parkuje pojazd czerwony COLT Nieprawidłowo oznakowane miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej Nieprawidłowo oznakowane miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej