Kontrole legalizacji wag Drukuj
poniedziałek, 30 sierpnia 2021 11:54

Waga bez ważnej legalizacji - niezdatna do handlu. W tle ludzie kupujący na elbląskim rynkuW okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) strażnicy miejscy kontrolowali sezonowych sprzedawców świeżych owoców, warzyw m.in na elbląskim Targowisku Miejskim pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy - Prawo o miarach.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda waga powinna posiadać tabliczkę znamionową oraz legalizację. Waga oraz odważniki, które nie są poddawane kontroli mogą błędnie wskazywać wyniki ważenia.

Wobec nieuczciwych sprzedawców zostały wyciągnięte sankcje karne.

Skontrolowanych zostało w sumie 75 wag. Za naruszenie art. 26 ust 1 pkt 2 ukarano mandatem karnym 20 osób, wobec 9 osób na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń zastosowano pouczenie oraz skierowano jeden wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Elblągu.