Ukarany przez strażników miejskich za demontaż pojazdu na podwórku Drukuj
piątek, 25 czerwca 2021 11:53

demontowany pojazd niebieski seat - strażnicy przeprowadzają interwencjęDyżurny Straży Miejskiej w Elblągu otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ulic Elbląga trwa rozbiórka samochodu osobowego.

Wysłany na miejsce patrol na zapleczu jednego z budynków mieszkalnych zlokalizował częściowo zdemontowany już pojazd, spod którego wyciekał olej i inne płyny eksploatacyjne. Za swój czyn strażnicy ukarali mandatem karnym mechanika-amatora.

Przypominamy, że mycie pojazdów samochodowych poza myjniami zgodnie z zapisami Uchwały nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg można przeprowadzać jedynie na tak przygotowanym stanowisku na nieruchomości, że powstające ścieki odprowadzane są przez separator benzyny, olejów i zawiesiny do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do gleby lub do wód powierzchniowych.

A naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi związana z ich bieżącą eksploatacją może odbywać się na nieruchomości z wyjątkiem napraw blacharsko-lakierniczych oraz wymiany oleju. Powstałe odpady należy gromadzić i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Również za nie przekazanie pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji grozi mandat karny.

Przestrzegamy przed takim postępowaniem.

Niebieski demontowany pojazd marki seat