Nie można spalać odpadów roślinnych w ogrodzie czy na działce! Drukuj
poniedziałek, 10 marca 2014 09:04

Odpady zielone umieszczajmy w kompostownikuWiosenne porządki w przydomowych ogródkach i na działkach rozpoczęły się na dobre. I jak co roku jest problem z zeschniętymi liśćmi i starymi gałęziami. Nie wolno ich palić. Art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach mówi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
Jeszcze do niedawna  prawo pozwalało na to, żeby spalać części organiczne czyli gałęzie i liście pod warunkiem, że nie powodowało to nadmiernej emisji dymu i nie utrudniało życia sąsiadom. Jednak prawo się zmieniło. Uchwała Nr XX/537/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz uchwała Nr XXIV/675/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany tego Regulaminu nakłada na gminę obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, nawet odpadów zielonych. Zatem działkowcy oraz właściciele swoich nieruchomości, przy których posiadają ogródki rozpoczynający wiosenne porządki mają dwie opcje do wyboru: albo kompostować, albo oddawać odpady do Zakładu Utylizacji Odpadów.

Zakaz został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238) , która zabrania takich praktyk po uruchomieniu na terenie miasta ogólnodostępnej kompostowni (a taką nasze miasto posiada) oraz po wdrożeniu systemu odbioru od mieszkańców tzw. odpadów zielonych. Według ustawy odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.
Jak się pozbyć odpadów zielonych? Najprostszym sposobem jest prywatny kompostownik, który później można ponownie wykorzystać. Nie każdy chce jednak w swoim ogródku posiadać kompost. Wtedy pozostaje nam oddanie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów.

Pamiętajmy!
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.
Art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu