Straż Miejska podsumowała akcję „Posesja” 2019 Drukuj
wtorek, 02 kwietnia 2019 09:58

 

 

 

 

 

 

W minionym tygodniu odbyła się akcja „Posesja”, której celem było dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście.
W oparciu o harmonogram pracy zespołów akcji ustalony przez Straż Miejską miasto podzielono na 13 rejonów. Do codziennej kontroli zostały wyznaczone po 3 zespoły składające się z przedstawicieli straży miejskiej, policji, urzędu miejskiego, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków mieszkalnych.

Przez 5 dni, tj. 25.03. – 29.03.  zespoły dokonywały kontroli terenów pod względem czystości, wyposażenia budynków mieszkalnych i użytkowych w pojemniki na odpady komunalne oraz ujawnienia terenów zaniedbanych.
Przeprowadzono dokładną penetrację terenów i z tych zanieczyszczonych sporządzono dokumentację, ustalono właścicieli i wyznaczono terminy ich uprzątnięcia.
W wyniku dokonanych działań ujawniono 48 miejsc wymagających natychmiastowego uprzątnięcia, a będących w administrowaniu:
- Zarząd Budynków Komunalnych – 12
- Departament Zarządu Dróg - 8
- Referat Gospodarki Komunalnej - 1
- Tereny prywatne – 14
- Zarządcy Nieruchomości – 5
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 3
- Miasto Elbląg - 5
We wszystkich tych przypadkach  właściciele bądź zarządcy zostali zobowiązani do usunięcia nieczystości w terminie 14 – dniowym. Po tym czasie zostanie przeprowadzona  rekontrola  przez strażników miejskich i w skrajnych przypadkach zostaną wyciągnięte sankcje karno-administracyjne.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu