Sezon działkowy rozpoczęty Drukuj
poniedziałek, 09 kwietnia 2018 12:03

 

 

 

 

 

 

W sobotę, 7 kwietnia odbyły się zebrania Rodzinnych Ogrodów Działkowych zorganizowane przez Polski Związek Działkowców Okręg w Elblągu, na które zaproszono przedstawicieli Straży Miejskiej. Głównym celem narady z działkowcami było przekazanie informacji związanych z porządkiem na terenie i wokół ogrodów działkowych, poruszenie problemu spalania nieczystości i odpadów zielonych ulegających biodegradacji, zwiększenie świadomości prawnej działkowców oraz ich odpowiedzialności za utrzymanie czystości w miejscach wspólnego wypoczynku. Spotkania strażników z działkowcami będą odbywały się w każdą sobotę kwietnia.

W związku z tym należy przypomnieć, że na terenie Gminy Miasto Elbląg ustanowiona jest selektywna zbiórka odpadów, także zielonych, dlatego spalanie ich jest zabronione i zagrożone mandatem karnym w wysokości od 20 do 500 zł. Taką samą karą zagrożone jest zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenów ogólnodostępnych.
Na terenach ogrodów działkowych we własnym zakresie należy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów zielonych poprzez zastosowanie kompostownika.

Ponadto od 1 kwietnia każdy ogród działkowy powinien być wyposażony w pojemniki na odpady, według uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Dbajmy wspólnie o ogrody działkowe. To tam spędzamy z najbliższymi większość wiosennych i letnich dni.Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu