Przedstawiciele straży miejskich i gminnych podsumowali ubiegłoroczną działalność Drukuj
Wpisany przez Iwona Łojewska   
poniedziałek, 26 marca 2018 07:01

Sprawozdania z działalności, omówienie wyników ubiegłorocznych kontroli, a także szkolenie w zakresie wykroczeń to główne punkty konferencji zorganizowanej w Olsztynie w dniu 23 marca 2018 r. dla komendantów straży gminnych i miejskich. W spotkaniu poświęconym działalności poszczególnych jednostek uczestniczył wojewoda Artur Chojecki.

Podczas narady miało miejsce uroczyste wręczenie Straży Miejskiej w Elblągu certyfikatu potwierdzającego spełnianie niezbędnych wymogów standardu, określonych w Programie standaryzacji straży gminnych i miejskich „Z mieszkańcami dla mieszkańców”.

Przystąpienie do programu jest dobrowolne. Jego główny cel to podniesienie jakości, rozszerzenie działań na rzecz porządku publicznego w ramach ustawowych kompetencji straży gminnych (miejskich) oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku formacji. Ideą programu jest promowanie straży gminnych (miejskich), które spełniają standardy wynikające z przepisów oraz dodatkowe elementy istotne z punku widzenia dobrego działania straży. Wymogi, które należy spełnić starając się o certyfikat dotyczą między innymi planowania działań straży gminnej, zapewnienia podstawowych regulacji organizacyjnych jednostki, prawidłowej realizacji zadań ustawowych, monitorowania sprawności i skuteczności działania jednostki oraz doskonalenie działań. Przyznany certyfikat jest ważny przez 2 lata. Z uwagi na konieczność spełnienia wielu restrykcyjnych wymogów chęć przystąpienia do programu wyraziły jedynie 2 z 25 oddziałów straży gminnych, funkcjonujących obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Poprawiony: środa, 04 kwietnia 2018 07:16