Straż Miejska czyta dzieciom Drukuj
poniedziałek, 23 maja 2016 09:16

Dziś (23.05.) strażniczki miejskie czytały dzieciom w szkole podstawowej nr 15.
„Na ulicy”,
„Nie znam Pana, Proszę Pana”,
„Sam w domu”,
„Szanuj przyrodę”.
Takich właśnie opowiadań wysłuchali najmłodsi uczniowie, które są dobrym przykładem sytuacji występujących w naszym codziennym życiu. Mają uczyć, przestrzegać oraz wskazywać dobre i złe strony naszych zachowań.


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu