Straż Miejska sprawdza oznakowanie posesji Drukuj
piątek, 26 lutego 2016 13:17

 

 

 

 

 

 

Oznakowanie posesji numerem porządkowym to obowiązek, ale niestety nie wszyscy się z niego wywiązują. Na terenie naszego miasta można jeszcze spotkać miejsca, gdzie brak jest tabliczki lub sam numer jest bardzo nieczytelny.

Głównym powodem, dla którego warto o tym obowiązku pamiętać jest nasze bezpieczeństwo. Gdy posesja nie ma numeru porządkowego czas dojazdu służb ratujących życie i mienie wydłuża się. Bywa, że wezwane służby tracą cenne minuty na to by trafić pod właściwy adres.
Obowiązki właściciela posesji w zakresie jej oznakowania określa art. 64 Kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu