Do osób bezdomnych ruszyły zespoły wyjazdowe Drukuj
wtorek, 17 listopada 2015 13:43

 

 

 

 

 

 

Dziś (wtorek 17.11.) pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie ze Strażą Miejską oraz Policją rozpoczęli kontrolę i penetrację miejsc gromadzenia się osób bezdomnych. Teren miasta został podzielony na 4 rejony i jednocześnie utworzono 4 zespoły wyjazdowe.

Akcja ta prowadzona jest co roku i wraz z nadejściem jesienno – zimowego ochłodzenia służby oraz instytucje pomocowe w większym stopniu angażują się w pomoc  bezdomnym. Oczywiście w sytuacjach wyjątkowych jak np. duże spadki temperatur lub też w zależności od bieżących potrzeb, będą przeprowadzane wyjazdy dodatkowe.
Podczas każdej interwencji osobom bezdomnym proponowana jest pomoc w formie przewiezienia do Domu dla Bezdomnych oraz przekazywane są informacje na temat instytucji, które świadczą pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo często jednak jest tak, że osoby te nie chcą skorzystać z oferowanych im rozwiązań i decydują się działać na własną rękę.Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu