Straż Miejska przypomina o jesiennych obowiązkach właścicieli nieruchomości Drukuj
Wpisany przez Iwona Łojewska   
czwartek, 22 października 2015 09:33

 

 

 

 

 

 

 

Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie oraz inne podmioty władające nieruchomościami, zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.

Należy usuwać nie tylko błoto, śnieg i lód podczas zimy. Jesienią do obowiązku należy zamiatanie liści, które spadają z drzew i często zalegają na traktach dla pieszych. Zebrane liście należy przeznaczyć na własny przydomowy kompost lub zapakować w worki, w tym przypadku brązowe na odpady zielone ulegające biodegradacji, które będą wywiezione do punktu selektywnego zbierania odpadów zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej 42, do kompostowni. Worki zabierają firmy zajmujące się wywozem odpadów z terenu miasta.

Pamiętajmy również, że na terenie naszego miasta nie wolno spalać żadnych odpadów. Zakaz został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która zabrania takich praktyk po uruchomieniu na terenie miasta ogólnodostępnej kompostowni oraz po wdrożeniu systemu odbioru od mieszkańców tzw. odpadów zielonych.

Obowiązki właścicieli nieruchomości reguluje uchwała nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

 

 

 

 

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

Poprawiony: czwartek, 22 października 2015 09:48