Straż Miejska informuje: przybywa odpadów zielonych w okresie wiosennym i letnim Drukuj
Wpisany przez Iwona Łojewska   
piątek, 10 lipca 2015 11:42

Właściciele nieruchomości, w tym domków jednorodzinnych powinni wiedzieć, że na terenie Gminy Miasto Elbląg ustanowiona została selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych ulegających biodegradacji, która odbywa się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów, o czym mówi Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg. Odpady te powinny być umieszczane w pojemnikach lub workach w kolorze brązowym lub w innym kolorze z widocznym napisem bioodpady. Częstotliwość pozbywania się odpadów zielonych ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości odbywa się w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada co najmniej 1 raz w tygodniu, a w okresie od 1 grudnia do 31 marca co najmniej 2 razy w miesiącu. Nie uprzątnięcie i zanieczyszczanie terenu odpadami skutkuje mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Przypominamy również, że:

zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami wyłącznie w przypadkach, gdy nie ma selektywnej zbiórki tych odpadów. Zakaz spalania odpadów zielonych na terenie miasta został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która zabrania takich praktyk po uruchomieniu na terenie miasta ogólnodostępnej kompostowni oraz po wdrożeniu systemu odbioru od mieszkańców tzw. odpadów zielonych.
Pamiętajmy!
Osoba, która spala jakiekolwiek odpady, w tym zielone, może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej w wysokości do 500 zł., co wynika z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu