Klauzula informacyjna Drukuj

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości   informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Elblągu z siedzibą przy ul. Winnej 9, 82-300 Elbląg.
2. Inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej w Elblągu jest Pani Joanna Rejewska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, właściwe organy przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
5. Przysługuje Pani/Pani wniesienie skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe ich dotyczące przetwarzane są niezgodnie z w/w Rozporządzeniem.