Plakaty wyborcze Drukuj

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w czasie trwania kampanii wyborczej wszelkie materiały wyborcze zawierające oznaczenia komitetu wyborczego, od którego pochodzą, podlegają prawnej ochronie.
Prawna ochrona materiałów wyborczych to nic innego jak zakaz niszczenia, usuwania, zamalowywania itp. pod groźbą kary. Czyn taki jest wykroczeniem, za które strażnik sporządza do Sądu wniosek o ukaranie, w za co grozi grzywna do 5 000 PLN.
Jeżeli plakat wyborczy zostanie umieszczony na infrastrukturze bez zgody właściciela lub zarządzającego winien zostać usunięty przez przedstawicieli ugrupowania politycznego do którego należy.
W przypadku umieszczenia plakatu wyborczego w miejscu w którym zagraża to bezpieczeństwu ludzi, uprawnionym do jego zdjęcia jest policjant lub strażnik miejski. Za każdym razem o takiej sytuacji powiadamiamy pełnomocnika odpowiedniego komitetu wyborczego.
Usuwanie plakatów wyborczych - w terminie 30 dni po dniu wyborów należy do komitetów wyborczych, w  przeciwnym razie zapomniane plakaty sprzątają służby miejskie na koszt komitetu wyborczego.