Fajerwerki i petardy Drukuj

 

Podstawowe akty prawne. Definicje.
Zagadnienie sprzedaży materiałów pirotechnicznych uregulowane zostało w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Wykaz fajerwerków opublikowany jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Popularne zimne ognie zaliczane są do materiałów pirotechnicznych i są wymienione w w/w rozporządzeniu. Przepisy dotyczące obrotu znajdują się także w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakałdowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.
Używanie materiałów pirotechnicznych określa Rozporządzenie nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych 31 grudnia i 1 stycznia to jedyne dni, w których w miejscach publicznych można używać petard na terenie miasta Elbląga.