"Akcja Posesja" rusza od poniedziałku Drukuj
Wpisany przez Iwona Łojewska   
sobota, 19 marca 2016 09:00

Od 21 do 25 marca br. na terenie całego miasta prowadzona będzie "Akcja Posesja". Akcję realizować będzie Straż Miejska wspólnie z urzędnikami odpowiedzialnymi za tereny miejskie oraz w zależności od rejonu miasta - z dzielnicowymi Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, przedstawicielami administratorów poszczególnych terenów (ZBK, zarządcy, spółdzielnie mieszkaniowe). W środę, 16 marca br. w siedzibie Straży Miejskiej odbyła się odprawa z przedstawicielami wszystkich podmiotów uczestniczących w akcji, gdzie omówiono harmonogram oraz zadania dla poszczególnych zespołów, które przemierzać będą miasto. Najważniejszym celem akcji jest zwrócenie uwagi na porządek w mieście, wyszukiwanie nielegalnych wysypisk, sprawdzenie pojemników na wysypiskach pod kątem właściwej segregacji odpadów. Poza sprawdzaniem czystości na danym terenie zespoły biorące udział w Akcji zwrócą również uwagę na nielegalne plakatowanie, przypadki dewastacji mienia, stan placów zabaw i terenów zielonych oraz prawidłowe oznakowanie budynków.
Wszędzie tam, gdzie kontrolujący stwierdzą przypadki zanieczyszczenia terenu zobowiązywać będą ich właścicieli do uprzątnięcia zanieczyszczeń. W krótkim czasie strażnicy ponownie skontrolują wybrane miejsca, aby stwierdzić czy właściciele, bądź zarządzający, uprzątnęli teren. Jeśli ponowna kontrola nie da efektu, strażnicy będą mogli wyciągać konsekwencje administracyjne lub karne.
Strażnicy miejscy i wszyscy współpracujący z nimi mają świadomość, że żadna akcja nie zastąpi dbania przez mieszkańców o porządek i wspólne dobro, w związku z tym apelują by nie zaśmiecać swojego najbliższego otoczenia i dbać o przestrzeń publiczną.
Przy okazji porządków na terenie Elbląga warto dodać, że 29 marca br. zaplanowane zostało także pozimowe sprzątanie jezdni i chodników, realizowane na zlecenie Miasta w ramach całościowej umowy z firmą, która zajmuje się zimowym utrzymaniem ciągów komunikacyjnych.

Źródło: oficjalny serwis internetowy miasta Elbląg; Urząd Miejski w Elblągu