Bezdomni żyją wśród nas, starajmy się pomagać Drukuj
Wpisany przez Iwona Łojewska   
piątek, 14 sierpnia 2015 05:52

 

 

 

 

 

 

Bezdomność to w dzisiejszych czasach problem, który dotyczy wszystkich krajów na świecie. Nie ma znaczenia czy są to państwa biedne, czy bogate. Bezdomni żyją wszędzie.

Pojęcie bezdomności odnosi się do osób całkowicie pozbawionych jakiegokolwiek schronienia. Dla tych ludzi mieszkaniami są dworce kolejowe, piwnice, klatki schodowe, śmietniki czy ogródki działkowe, które nie spełniają dostatecznych warunków mieszkalnych. Często również przebywają w przychodniach lekarskich czy hipermarketach, gdzie można  zdobyć jakiekolwiek pieniądze czy zimą się ogrzać.
Prawie o wszystkich przypadkach przebywania bezdomnych w w/w miejscach mieszkańcy informują Straż Miejską, bo z reguły osoby te spożywają alkohol i zanieczyszczają miejsca ogólno dostępne.
Straż Miejska od początku tego roku odnotowała 320 interwencji dotyczących bezdomnych, z czego 138 osób przewieziono do Pogotowia Socjalnego i pozostawiono w celu wytrzeźwienia.
Jeżeli chodzi o sytuacje związane z osobami bezdomnymi Straż Miejska ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z zarządcami, właścicielami nieruchomości i spółdzielniami mieszkaniowymi informując ich o przypadkach występowania tego zjawiska.
W każdym przypadku oferowana jest im pomoc, z której nie zawsze chcą korzystać.

Straż Miejska apeluje do mieszkańców, aby informowali nas o wszelkich znanych im miejscach przebywania osób bezdomnych pod numerem alarmowym 986.
Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu