Strona startowa Historia Straży Miejskiej
Historia Straży Miejskiej PDF Drukuj Email

Straż Miejska w Elblągu powstała 24 października 1996r. W dniu tym Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę nr XX/368/96 w sprawie utworzeniu Straży Miejskiej w Elblągu. Straż Miejska jak nowy wydział wchodzi w strukturę organizacyjną Urzędu Miasta.

Komendantem Straży Miejskiej zostaje mgr Jan Korzeniowski, który organizuje wydział i od lutego 1997r. zostaje zatrudnionych 20 strażników miejskich. Z pierwotnego składu do dnia dzisiejszego pracuje jeszcze 6 osób.

Do zadań, którymi głównie miała zająć się powołana formacja należało wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych, a szczególnie zapewnienie ładu, porządku i czystości na terenie miasta, kontrola przestrzegania przepisów gminnych związanych z działalnością publiczna, ujawnianie wykroczeń i ściganie sprawców, inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw, kontrola przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych.

Pierwszą siedzibą powstałej formacji jest pokój nr 102  w budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.  W 1999r. siedziba zostaje przeniesiona do budynku w którym funkcjonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyński 26 w Elblągu.
W grudniu 2002r. zostaje podjęta uchwała o utworzeniu jednostki organizacyjnej Straż Miejska w Elblągu, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta. Od maja 2003r. siedziba zostaje przeniesiona do nowego budynku MOPS przy ul. Winnej 9 w Elblągu i funkcjonuje tam do dzisiaj.

 


Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie