Strona startowa
Osoby bezdomne szukają schronienia w pustostanach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
piątek, 12 września 2014 09:21

Wiele pustostanów jest zanieczyszczonychPustych, opuszczonych i nie zamieszkałych budynków jest sporo w naszym mieście. Są zanieczyszczone, brudne, z ubytkami budowlanymi, nie zabezpieczone grożą katastrofą, często są składowiskiem śmieci znoszonych przez bezdomnych. Osoby bezdomne chcąc przenocować czy chociażby wypić alkohol udają się właśnie w takie miejsca. Wiadomo, że nie zabezpieczone pustostany stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Największym problemem, jeżeli chodzi o opuszczone budynki, są takie których właścicielem jest osoba prywatna w dodatku mieszkająca poza granicami naszego miasta czy państwa. Wtedy dotarcie do takiej osoby jest utrudnione i wymaga dłuższego czasu. Tu sytuacja jest dość trudna, ponieważ powody, dla których ich właściciele nie chcą ich udostępnić innym, mogą być bardzo różne.  
Straż Miejska kontroluje miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Zawsze w trakcie  czynności podejmowanych w stosunku do bezdomnych, strażnicy informują ich gdzie mogą uzyskać pomoc w formie ciepłych posiłków czy czystej odzieży.
Bardzo często nietrzeźwe osoby bezdomne są przewożone przez Straż Miejską i Policję do Pogotowia Socjalnego. Zdarza się, że takich osób jest kilkanaście w jednym tygodniu. Od 1.01.2014 r. do 10. 09. 2014 r. przewieziono 220 osób do wytrzeźwienia. I liczba ta z roku na rok rośnie. Szczególnie w porze jesienno – zimowej.
Mając na uwadze zdrowie i życie szczególnie osób bezdomnych, Straż Miejska apeluje o przekazywanie informacji pod numer telefonu 986 lub 55 239 30 40 do Centrum Zarządzania Kryzysowego UM w Elblągu, na temat stwierdzonych pustostanów, w których przebywają bezdomni.Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie