Strona startowa
Straż Miejska na Targowisku Miejskim w Elblągu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
piątek, 05 września 2014 11:46

W związku z tym, iż na Targowisku Miejskim w Elblągu zdarzają  się  przypadki sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, takich  jak  pochodzące  z  własnych  gospodarstw mleko surowego, śmietana  surowa, jaja konsumpcyjne,  miód  czy  tuszki drobiowe Straż Miejska apeluje: osoby prowadzące tego typu sprzedaż powinny posiadać  zezwolenie, wydane przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego, ze względu na miejsce  wytworzenia  tych  produktów.  Jeśli  miejsce  wytworzenia  znajduje  się  poza  obszarem  Powiatu  Elbląskiego  oraz  gminy  Miasto  Elbląg   dodatkowo  o  sprzedaży  na  naszym  targowisku  należy  zawiadomić  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w  Elblągu.  Jednocześnie Straż Miejska  informuje, że sprzedaż  w  tej  formie produktów  z  mięsa  (kiełbasy,  wędzonki)  oraz  mięsa  innego  niż  z  drobiu  i  zajęczaków  jest  niedozwolona.     

§5. Regulaminu Targowiska Miejskiego w Elblągu mówi, iż sprzedaż bezpośrednia artykułów pochodzenia zwierzęcego, pozyskanych w gospodarstwie producenta, może odbywać się po uzyskaniu zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii, z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej.
W każdym przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu Targowiska będą zastosowane sankcje karno – administracyjne, przewidziane przepisami prawa.
Jednocześnie ostrzegamy, że kupowanie tego typu produktów z niewiadomego źródła może być przyczyną rozprzestrzeniania  wielu chorób groźnych dla zdrowia ludzkiego  jak  też  chorób  zakaźnych  zwierząt. Biorąc pod uwagę skalę problemu, służby weterynaryjne w asyście strażników miejskich przeprowadzą kontrole na Targowisku Miejskim.
Niniejsza tematyka została omówiona w dniu 4  września 2014 r. w siedzibie Straży Miejskiej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii  w  Elblągu i zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
MOSiR będący zarządzającym w imieniu gminy Targowiskiem Miejskim, wydał w tej sprawie stosowną informację dla osób prowadzących taką sprzedaż pouczając o skutkach prawnych naruszenia Regulaminu Targowiska.


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie