Strona startowa
Straż Miejska dokonała analizy pierwszego półrocza 2014 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
czwartek, 21 sierpnia 2014 11:31

W okresie od  01. 01. 2014 r. do 30. 06. 2014 r. Straż Miejska w Elblągu wykonała 1.495 służb na terenie miasta, w tym: 1.009 służb patrolowo – interwencyjnych (samodzielnie);
233 służb patrolowo - interwencyjnych (z Policją), gdyż znaczącym partnerem dla Straży w realizacji zadań z zakresu poprawy stanu spokoju i porządku publicznego jest Policja;
248 służb na monitoringu miejskim;
Poza tym współpracuje z innymi organami jak np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, administratorzy Spółdzielni Mieszkaniowych i ZBK.

Podczas tych służb stwierdzono i załatwiono 5.319 interwencji, w tym:
3.463 interwencji porządkowych;
1.856 interwencji drogowych.
Straż Miejska każdego dnia dokonuje przeglądu stanu czystości i porządku na terenie miasta. Uzyskane informacje pozwalają na określenie najbardziej uciążliwych dla mieszkańców naruszeń norm prawa.

Ogółem ujawniono 2.946 wykroczeń, z czego:
sporządzono 77 wniosków o ukaranie do sądu;
pouczono 1.983 osoby;
nałożono 886 mandatów karnych;
zatrzymano 141 osób do wytrzeźwienia;
zabezpieczono 43 imprezy;
dokonano 21 asyst przy eksmisjach;
sporządzono i przekazano 474 wystąpień porządkowych;
wylegitymowano 2.946 osób;
skontrolowano 267 posesji i obiektów.

W tym okresie wykonano ogółem 296 konwojów wartości pieniężnych i dokumentów dla potrzeb Departamentów Budżetowego, Spraw Obywatelskich i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.
Kontynuowano działania w zakresie usuwania z dróg publicznych i stref zamieszkania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub takich, których stan wskazuje na to, że nie są używane. Usunięto 16 takich pojazdów, w tym 8 przez firmę holującą.

Z powyższych danych wynika, że wzrasta ilość interwencji porządkowych. Więcej jest pouczeń, a mniej mandatów karnych. Działania Straży Miejskiej bardziej skierowane są na sprawy dotyczące spokoju i porządku publicznego.Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu


 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie