Strona startowa
Akcja Posesja 2023 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2023 06:18

Nieporządek kolo obudów śmietnikowych oraz wklejone zdjęcie z uporządkowanym terenem W dniach 20.03.-24.03.2023r. na terenie miasta Elbląg została przeprowadzona Akcja Posesja 2023, której celem było dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście.

 

Do akcji zaproszono przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, pracowników Zarządu Budynków Komunalnych, pracowników poszczególnych Departamentów Urzędu Miejskiego, m.in.: Zarządu Dróg, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji i Gospodarki Miasta, Ochrony Środowiska oraz przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowych.

W oparciu o harmonogram pracy zespołów Akcji Posesja 2023 ustalony przez Straż Miejską w Elblągu miasto podzielono na 13 rejonów.

Do codziennej kontroli wyznaczone zostały po 3 zespoły składające się ze strażnika miejskiego, pracownika Urzędu Miejskiego oraz administratora odpowiedzialnego za dany rejon.

Przez 5 dni zespoły dokonywały kontroli terenów pod względem: czystości, wyposażenia budynków mieszkalnych i użytkowych w pojemniki na odpady komunalne, ujawnianiu terenów zaniedbanych.

W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 48 miejsc wymagających natychmiastowego uprzątnięcia.

We wszystkich przypadkach właściciele bądź zarządcy zostali zobowiązani do usunięcia nieczystości w terminie 14 dni.

Niektórzy zarządcy niezwłocznie usunęli nieprawidłowości.

Po 14 dniach zostanie przeprowadzona rekontrola przez strażników miejskich i w skrajnych przypadkach zostaną wyciągnięte sankcje karno-administracyjne.

Nieporządek - śmieci i lodówka koło garaży - oraz wklejone zdjęcie bez tych śmieci Nieporządek - śmieci - oraz wklejone zdjęcie bez tych śmieci

Poprawiony: poniedziałek, 27 marca 2023 08:17
 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie