Strona startowa
Pogryzienia przez psa zwiększają się z roku na rok PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
wtorek, 19 sierpnia 2014 09:16

Straż Miejska przypomina o obowiązkach osób posiadających psy, jakie nakłada na nie Ustawa z dnia 13. 09. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Nr XXVIII/814/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg

Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:

 • zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa agresywnego również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec i opiekun psa zachowuje pełną kontrolę nad zachowaniem psa;
 • nie wyprowadzanie psa na place zabaw;
 • nie pozostawianie psa bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;
 • nie dopuszczenie do zanieczyszczenia przez psa pomieszczeń służących do wspólnego użytku, wejść budynków, chodników, jezdni, alejek parkowych oraz zagospodarowanych zieleńców. Zanieczyszczenia spowodowane przez psa należy niezwłocznie usunąć;
 • należy zabezpieczyć psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia. Wskazane jest umieszczenie na ogrodzeniu tabliczki informującej o obecności psa;
 • dbanie o stan zdrowia psa i zapewnienie mu odpowiedniej opieki weterynaryjnej, co zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób. Obowiązkowe jest coroczne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie, o czym mówi art. 85 ust. 1a USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny”;
 • zapewnienie psu takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia na przykład poprzez hałas, zanieczyszczenie otoczenia, wydzielanie przykrych zapachów.

 

W pierwszej połowie 2014 r. Straż Miejska  odnotowała 9 interwencji stwierdzając pogryzienia człowieka przez psa. Z tego do sądu skierowano dwa wnioski o ukaranie. Niestety z naszych statystyk wynika, że liczba pogryzień przez psy w stosunku do całego 2013 r., gdzie odnotowano ich 5, wzrasta.

Pogryzienie człowieka przez psa:

Poszkodowany – powinien zgłosić się do jednego z wymienionych poniżej, działających całodobowo punktów:

1. Poradnia Chirurgiczna lub Izba Przyjęć przy szpitalu ul. Żeromskiego 22;

2. Poradnia Chirurgiczna lub Pogotowie Chirurgiczne przy szpitalu ul. Królewiecka 146;

3. Poradnia Chirurgiczna lub Izba Przyjęć przy szpitalu wojskowym ul. Komeńskiego 35.

Po udzieleniu niezbędnej, bezpłatnej pomocy medycznej lekarz wystawi osobie pogryzionej skierowanie do Poradni Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych przy szpitalu ul. Żeromskiego 22, gdzie po przeprowadzeniu wywiadu z osobą pogryzioną, podjęta zostanie decyzja, czy zachodzi konieczność wykonania szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie jest bezpłatne.

Właściciel psa – ma obowiązek niezwłocznego doprowadzenia psa na obserwacje, od tego może zależeć zdrowie i życie osoby pogryzionej. Obserwacje są bezbolesne dla zwierzęcia i polegają na doprowadzeniu go na badania w dniach określonych przez lekarza weterynarii. Obserwacje prowadzone są we wszystkich lecznicach dla zwierząt.

Psy biegające luzem, zanieczyszczające teren i nie sprzątanie po swoich pupilach to w dalszym ciągu śmierdzący i uciążliwy problem naszego miasta. Straż Miejska już w 2014 r. podejmowała 53 interwencje w sprawie nie zachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, o czym mówi art. 77 kw. ”Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany” oraz interwencje dotyczące zanieczyszczeń spowodowanych przez psy.

Straż Miejska otrzymuje również od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu informacje dotyczące pogryzień człowieka przez zwierzęta i ściśle z nim współpracuje, wyjaśniając okoliczności tych zdarzeń.

 

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie