Strona startowa
Czysty Elbląg 2022 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2022 12:01

Nieporządek śmieci wokół obudowy śmietnikowejW miesiącu marcu 2022 r. Straż Miejska przeprowadziła na terenie miasta Elbląga akcję „Czysty Elbląg 2022”.

 

Celem akcji było dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście i przypomnienie właścicielom, zarządcom oraz jednostkom usługowym i produkcyjnym o obowiązkach w zakresie utrzymania porządku i czystości w obrębie ich nieruchomości.

 

Patrole Straży Miejskiej dokonywały kontroli terenów pod względem: czystości, wyposażenia budynków mieszkalnych i użytkowych w pojemniki na odpady komunalne, ujawnianiu terenów zaniedbanych.

W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 86 miejsc wymagających natychmiastowego uprzątnięcia, a będących w administrowaniu:

- Osób prywatnych,

- Zarządu Budynków Komunalnych,

- Departamentu Zarządu Dróg,

- Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,

- Departamentu Gospodarki Miasta,

- Zarządu Zieleni Miejskiej,

- Innych instytucji.

We wszystkich tych przypadkach  właściciele bądź zarządcy zostali zobowiązani do usunięcia nieczystości w terminie 14 dniowym.

Po tym czasie zostanie przeprowadzona rekontrola  przez strażników miejskich i w skrajnych przypadkach zostaną wyciągnięte sankcje karno-administracyjne.

Obowiązek właścicieli wynika z przepisów:

-Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku,

-Uchwały RM Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2022 10:13
 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie