Strona startowa
Akcja "Posesja" w 2021r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 marca 2021 07:46

drzewo, ziemia na ziemi dużo śmieci mi.in. worki, papiery, stara wersalka, plastiki.Straż Miejska w Elblągu informuje, że wzorem lat ubiegłych w 2021r. na terenie miasta zostanie przeprowadzona akcja "Posesja".

 

 

 

Celem akcji jest dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście i przypomnienie właścicielom, zarządcom oraz jednostkom usługowym i produkcyjnym o obowiązkach w zakresie utrzymania porządku i czystości w obrębie ich nieruchomości. Termin rozpoczęcia akcji zaplanowany jest na 15 marca br. i potrwa do 19 marca br.

 

Zespoły składające się z przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji, Urzędu Miejskiego, Spółdzielni Mieszkaniowych, Zarządu Budynków Komunalnych oraz Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych zapewnią należytą fachowość i skuteczność prowadzonych działań. Po około dwóch tygodniach od zakończenia akcji strażnicy miejscy dokonają rekontroli ujawnionych podczas działań zanieczyszczonych terenów wskazanych do uprzątnięcia ich właścicielom. Jeżeli właściciele nie wywiążą się z nałożonych na nich obowiązków będą wyciągnięte w stosunku do nich sankcje karno-administracyjne.

W związku z tym przypominamy:

Obowiązkiem właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów zarządzających nieruchomością jest utrzymywanie jej w należytym porządku i czystości. Obowiązki takie wynikają z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Z uwagi na pandemie koronawirusa akcja zostanie przeprowadzona w odpowiednim reżimie sanitarnym.

Poprawiony: poniedziałek, 15 marca 2021 08:55
 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie