Strona startowa
Ogłoszenie o naborze - strażnik miejski 4 etaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 grudnia 2020 12:06

Belka pojazdu uprzywilejowanego Straży Miejskiej z niebieskimi światłamiKomendant Straży Miejskiej w Elblągu ogłasza nabór na wole stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Elblągu, ul. Winna 9 - strażnik miejski - 4 etaty

 

 

 

 

 

Informacja o warunkach pracy:

pełny etat, czas pracy w zależności od organizacji pracy: podstawowy 8 godzin na dobę, równoważny do 12 godzin na dobę, równoważny do 24 godzin na dobę (40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym), przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 20 stycznia 2021.

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, sprawność fizyczna i psychiczna, uregulowany stosunek do służby wojskowej, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych, nienaganna opinia.

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich, posiadanie statutu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, doświadczenie na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa w instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego, stosowna znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu działalności Straży Miejskiej, ogólna wiedza o społeczeństwie, Elblągu, Polsce i świecie, prawo jazdy kat. B, uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

ochrona porządku publicznego na terenie miasta Elbląga, realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.

 

Wymagane dokumenty:

życiorys, list motywacyjny, kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kopie świadectw pracy, kopie książeczki wojskowej, kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,  zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Elblągu w zakładce Oferty naboru.

 

Wymagane dokumenty w terminie od 30 grudnia 2020r. do 12 stycznia 2021r. w zamkniętych kopertach z następująca adnotacją: "Nabór na stanowisko strażnika miejskiego w terminie do dnia 12 stycznia 2021r. ", należy: przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Elblągu, ul. Winna 9, 82-300 Elbląg; ze względu na COVID-19 pozostawić w skrzynce podawczej na dole budynku siedziby Straży Miejskiej przy ul. Winnej 9 w Elblągu.

 

OFERUJEMY:

umowę o pracę na czas określony do 12 miesięcy ( w czasie trwania przedmiotowej umowy Pracownik odbywa szkolenie podstawowe, o którym mowa w art. 25 ustawy o strażach gminnych. tylko pozytywny wynik szkolenia podstawowego jest warunkiem dalszego zatrudnienia Pracownika),  wynagrodzenie zasadnicze dla nowo zatrudnionych osób 2800,00 zł brutto, dodatek za staż pracy, "trzynastą pensję", premie kwartalne, korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Informacja o wynikach naboru ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej, na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Elblągu przy ul. winnej 9

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO ZESPOŁU!!!

Poprawiony: środa, 13 stycznia 2021 08:47
 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie