Strona startowa
NIEODPOWIEDZIALNI WŁAŚCICIELE ZWIERZĄT PDF Drukuj Email
Wpisany przez mł. str. Karol Hoffman   
poniedziałek, 05 października 2020 06:47

Pies w KagańcuW naszym mieście nagminnie nie przestrzega się przepisów narzuconych przez Uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28/05/2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Podstawowe obowiązki właściciela psa w naszym mieście to:

- Nie pozostawianie zwierząt bez opieki, narażając tym samym innych na zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości
- Zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie będą powodowały uciążliwości dla otoczenia w szczególności poprzez hałas, zanieczyszczanie otoczenia, wydzielania przykrych zapachów itp.
- Niedopuszczenie do zanieczyszczenia wejść do budynków, chodników i jezdni, alejek parkowych oraz klombów i zieleńców. W przypadku spowodowania przez zwierzę tych zanieczyszczeń należy niezwłocznie je sprzątnąć i umieścić w specjalnie oznakowanych pojemnikach lub w przypadku ich braku w koszach ulicznych nie stojących w bezpośrednim sąsiedzwie placów zabaw lub ławek parkowych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników.

Jednymi z ważniejszych obowiązków jest zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa agresywnego również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec i opieku psa zachowuje pełną kontrolę nad zachowaniem psa oraz należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia dla innych.

Art 77 KW mówi "§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany."

grzywna w drodze mandatu karnego za powyższe wykroczenie wynosi do 500zł.

Poprawiony: poniedziałek, 05 października 2020 06:57
 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie