Strona startowa
Nie zaśmiecaj-dbaj o czystość i porządek! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
środa, 26 lutego 2014 13:13

Zadbajmy o środowisko, dbając o czystośćCzas na wiosenne porządki. Zapraszamy do czynnego udziału we wspólnym przedsięwzięciu na rzecz utrzymania w czystości  wysprzątanych  rejonów Elbląga i usunięcia śmieci z miejsc, gdzie one zalegają. Straż Miejska przypomina, że obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, jest utrzymywanie jej w należytym porządku i czystości. Obowiązek taki nakłada ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951; z 2013 r. poz. 21, 228, 888) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu Nr XX/537/2012 r. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 742, 743).
Należy więc przystąpić do niezwłocznego uporządkowania podległych terenów. Wzorem lat poprzednich na przełomie marca i kwietnia przeprowadzana będzie „Akcja Posesja”, w trakcie której sprawdzana będzie realizacja tychże obowiązków.
W przypadku stwierdzenia rażących uchybień będą wyciągane wnioski karno – administracyjne.


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie