Strona startowa
Walka z wrakami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jerzy Gudziński   
piątek, 17 stycznia 2020 08:05

Kto z nas nie widział starego, nieużywanego samochodu, pozostawionego na poboczu drogi. Pojazdy te nie tylko szpecą, ale również zajmują miejsca parkingowe, a co ważniejsze, często są pootwierane i stanowią zagrożenie dla ludzi oraz środowiska.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

- Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela lub posiadacza.

Należy zwrócić uwagę na wskazania ustawodawcy zawarte w tym przepisie:

- pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych - pozornie zapis ten jest jasny i czytelny. Jednak należy sprawdzić, czy na przedniej szybie samochodu nie ma przypadkiem naklejki z numerem rejestracyjnym.

- pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany - na co ma zwrócić uwagę osoba, która dokonuje takiej oceny?  Czy karoseria pokryta grubą warstwą brudu jest wystarczającym powodem do usunięcia pojazdu? A może korozja nadwozia, brak powietrza w ogumieniu lub powybijane lusterka będą spełniały kryteria wraka?

Tak zapisana przez ustawodawcę dyspozycja nakazuje wzrokowe oględziny wyglądu zewnętrznego samochodu i tylko na tej podstawie należy kwalifikować pojazdy jako wraki. Z pewnością każdy przypadek należy rozpatrywać osobno.

- usunięty z drogi - ustawodawca wyraźnie wskazuje, że na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym można usunąć tylko te pojazdy, które pozostawione są na drodze publicznej bądź wewnętrznej położonej w strefie ruchu lub zamieszkania. Jednocześnie zaznaczyć należy, że nie można zlecić odholowania pojazdu z podwórek, trawników, itp.

Pojazd może zostać usunięty z drogi - może, to znaczy, że nie musi. Funkcjonariusz nie ma obowiązku zlecenia natychmiastowego usunięcia pojazdu nieużywanego. Może najpierw wykonać szereg czynności sprawdzających, które doprowadzą go do właściciela samochodu, a jeżeli to się nie powiedzie, dopiero wtedy może zlecić odholowanie - pod warunkiem ,że znajduje się  w miejscu wskazanym przez ustawodawcę.

Poprawiony: piątek, 17 stycznia 2020 08:14
 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie