Strona startowa
Twój pies - twój obowiązek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jerzy Gudziński   
czwartek, 09 stycznia 2020 08:26

W związku z coraz częstszymi przypadkami pogryzień ludzi przez psy puszczane luzem Straż Miejska w Elblągu przypomina o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe.
Przepisy normujące te kwestie zawarte są w art. 77 kodeksu wykroczeń, precyzuje je natomiast Uchwała nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Nakładają one na właścicieli następujące obowiązki:

- utrzymanie, które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami i uciążliwościami dla ludzi oraz zapobiega zanieczyszczaniu terenów wspólnego

użytku.

- nie pozostawianie zwierząt bez opieki

- zabezpieczenie zwierząt przed samowolnym wydostaniem się z lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w którym jest trzymane

- zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia.

- nie dopuszczanie do zanieczyszczania pomieszczeń służących do wspólnego użytku, w przypadku spowodowania przez zwierzę tych zanieczyszczeń

należy niezwłocznie je sprzątnąć postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników.

Do obowiązków osób utrzymujących psy należy również:

- zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa agresywnego również w kagańcu.

- zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec i

opiekun psa zachowuje pełną kontrolę nad zachowaniem psa.

- obowiązek szczepień - ciążący na wszystkich właścicielach.

Przypominamy również, że za lekceważenie tych obowiązków grozi mandat karny w wysokości do 1000 PLN !

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie