Strona startowa
Co zrobić z wrakiem pojazdu? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
środa, 19 lutego 2014 08:54

Holowanie pojazdu na ul. ŻeromskiegoOdholowali Twój samochód? Sprawdź, dlaczego.
Często bywa tak, że pojazdy nie użytkowane dłuższy czas są zmorą naszego miasta i poprzez swój wygląd zaśmiecają okolice oraz odstraszają.  Bywa też tak, że są porzucane przez swoich właścicieli, bo np.  nie opłaca się już ich naprawiać. Wtedy w stanie nie nadającym się już do eksploatacji zajmują miejsce na parkingu osiedlowym lub innym, a "przezorny" właściciel często zdejmuje nawet tablice rejestracyjne chcąc uniknąć identyfikacji  pojazdu.
Straż Miejska może w takich przypadkach zlecić odholowanie pojazdu z drogi publicznej, z drogi w strefie zamieszkania oraz w strefie ruchu. W 2013 r. usunięto poprzez odholowanie przez firmę holującą na parking strzeżony 12 pojazdów oraz spowodowano ich usunięcie przez właścicieli w 13 przypadkach.  Łącznie podjętych interwencji holowania oraz ich prób było 25.
Zagadnienie to regulują przepisy art. 50a  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż miejską (…) na koszt właściciela lub posiadacza. I dalej ust. 2 określa, że pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.
Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Często zdarza się tak, że w ostatniej chwili właściciel zainteresuje się stanem faktycznym swego pojazdu i tym co zaczyna się z nim dziać.

Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, która to pociąga za sobą wiele nieprzyjemności – zarówno czasowych jak i finansowych, przypominamy właścicielom pojazdów nieużywanych. Będąc właścicielem pojazdu jesteś zobowiązany do:
-  kontynuowania obowiązkowego ubezpieczenia OC,
-  dbałości o jego stan techniczny,
-  dopilnowania sposobu jego użytkowania.   
Przestrzegaj ważnych terminów:
- okresowych badań technicznych,
- przed upływem ważności – przedłuż polisę OC,
- do 30 dni – złóż wniosek o zbyciu pojazdu lub wyrejestrowaniu.
Masz obowiązek zawiadomić Referat Obsługi Kierowców w Elblągu Pl. Dworcowy 4 o zbyciu pojazdu oraz wyrejestrować pojazd po złomowaniu – na podstawie zaświadczenia o demontażu.

Usuwaniem  i przechowywaniem pojazdów zajmuje się (wybrana w drodze ogłoszonego przetargu przez Urząd Miejski w Elblągu) firma AP – EL Północ Andrzej Pączkowski Elbląg ul. Mazurska 25  tel. 531 337 833 lub 793 337 833, która przyjmuje dyspozycje holowania pojazdów od Straży Miejskiej w Elblągu.

Utylizację pojazdów z terenu miasta Elbląga prowadzą:
- KANON  ul. Malborska 91  tel. 55 232 54 65,
- FW PAMA  ul. Warszawska 125 B  tel. 55 232 89 62 lub 668 427 885,
- FH Wiesław Rudnicki ul. Willowa 1  tel. 55 235 30 85,
- Auto Części W. KORKUĆ  Władysławowo 34 A   82-300 Elbląg  tel. 55 232 42 64 lub 600 435 695.Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie