Strona startowa
„Bezdomność – jak ją pokonać?” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina   
czwartek, 26 września 2019 08:54

 

 

 

 

 

 

Bezdomność to jeden z poważniejszych problemów społecznych wynikających z tempa rozwoju gospodarczego, którego efektem jest pogarszająca się sytuacja materialna części społeczeństwa, doprowadzająca niejednokrotnie do utraty miejsca zamieszkania.
Dodatkowo w przeważającej większości grupa ta dotknięta jest problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami, powodującymi daleko posuniętą degradację społeczną.
Wdrażając tylko odpowiednie działania można spowodować, że skala zjawiska bezdomności ulegnie zmianie i systematycznie będzie się zmniejszać.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zorganizował we wtorek, 24 września w Ratuszu Staromiejskim konferencję nt. „Bezdomność – poszukiwanie nowych, skutecznych rozwiązań wspomagających proces wychodzenia z bezdomności oraz zapobiegania bezdomności”.
Do udziału w konferencji zaproszono m.in. Straż Miejską, która intensywnie współpracuje i wspomaga działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.
Jej główne zagadnienia oparte zostały na pomocy, modelach jej świadczenia oraz działaniach na rzecz osób bezdomnych. Odbyły się także warsztaty – „metodyka pracy z osobą bezdomną”, w której udział wzięli przedstawiciele Straży Miejskiej na co dzień mający styczność z osobami bezdomnymi.

Głównym celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Ważną kwestią w tym obszarze, uwzględnianej w Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności, jest inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

Poprawiony: czwartek, 26 września 2019 09:02
 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu