Strona startowa
Straż Miejska podsumowała akcję „Posesja” 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
środa, 04 kwietnia 2018 08:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W minionym tygodniu, w dniach 26 – 30 marca na terenie Elbląga przeprowadzona została akcja „Posesja” 2018, której celem było dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście.

Zespoły składające się z przedstawicieli odpowiednich służb oraz instytucji kontrolowały wyznaczone rejony miasta, których w oparciu o podział na tzw. rejony odpowiedzialności było 13.  
Przez 5 dni zespoły dokonywały kontroli terenów pod względem czystości, wyposażenia budynków mieszkalnych i użytkowych w pojemniki na odpady komunalne, ujawnienia terenów zaniedbanych.
W wyniku przeprowadzonych działań zlokalizowano 88 miejsc wymagających natychmiastowego uprzątnięcia, będących w administrowaniu miasta, jak i osób fizycznych czy prawnych.  Najbardziej zaniedbane i zanieczyszczone okazały się  tereny niezagospodarowane i znajdujące się na obrzeżach miasta, a także będące własnością osób przebywających poza granicami Elbląga. Ponadto skontrolowano 63 posesje i obiekty handlowe, sporządzono 59 wniosków pokontrolnych oraz wystawiono 4 mandaty karne.

We wszystkich tych przypadkach właściciele bądź zarządcy zostali zobowiązani do usunięcia nieczystości w terminie 14 dni. Po tym czasie zostanie przeprowadzona rekontrola przez strażników miejskich i w skrajnych przypadkach zostaną wyciągnięte sankcje karno – administracyjne.


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

Poprawiony: środa, 04 kwietnia 2018 09:02
 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie