Strona startowa
Akcja Bezdomni PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
czwartek, 02 stycznia 2014 08:07

Kontrola miejsca przebywania osoby bezdomnejOsoby bezdomne, szczególnie w okresie zimowym potrzebują pomocy, dlatego Straż Miejska i Policja wspólnie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kontrolują miejsca przebywania i gromadzenia tych osób na terenie miasta Elbląga. Problematyką związaną z osobami bezdomnymi Straż Miejska, Policja i inne instytucje zajmują się przez cały rok. Jednak okres zimowy dla osób bezdomnych jest szczególnie trudny, gdyż stwarza duże zagrożenie utraty zdrowia i życia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu wraz ze Strażą Miejską i Policją corocznie ustalają harmonogram wyjazdów, w celu penetracji miejsc gromadzenia się osób bezdomnych. Zespoły wyjazdowe rozpoczynając od listopada do marca włącznie, kontrolują rejony naszego miasta, gdzie najczęściej można spotkać osoby bezdomne, potrzebujące schronienia na zimę oraz ciepłej odzieży i posiłku. W sytuacjach wyjątkowych – duże spadki temperatur – będą przeprowadzane wyjazdy dodatkowe.
Osobom bezdomnym, w chwili kontroli proponowane jest przewiezienie do placówek, gdzie mogą uzyskać pomoc i nocleg, jednak najczęściej odmawiają one jakiejkolwiek pomocy i chcą same radzić sobie z własnymi problemami. Wówczas pozostaje tylko udzielenie im informacji o instytucjach pomocowych, miejscach noclegowych, jadłodajniach oraz punktach udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej.
Biorąc pod uwagę zapobieganie wypadkom zamarznięć, niezbędne jest prowadzenie akcji informacyjnych, w ramach których upowszechni się i zwiększy stopień wrażliwości społecznej na sytuację osób potrzebujących.
Aby zapewnić wszystkim osobom bezdomnym i potrzebującym możliwość szybkiego dostępu do informacji, gdzie mogą uzyskać pomoc; na terenie województwa warmińsko – mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320.
Schronienie oraz pomoc w innej postaci, na terenie miasta Elbląga osoby bezdomne mogą znaleźć w niżej wymienionych placówkach:
- Dom dla Bezdomnych ul. Nowodworska 49;
- Pogotowie Socjalne ul. Królewiecka;
- Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i  Kobiet w Ciąży ul. Nowodworska 49;
- Polski Czerwony Krzyż  Pl. Słowiański 13-14;
- CARITAS Diecezji Elbląskiej ul. Zamkowa 17;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Winna 9.


Karolina Wiercińska, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Elblągu

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie