Strona startowa
Kto posprząta te liście? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
środa, 09 listopada 2016 10:51

 

 

 

 

 

 

Jesień to pora roku, kiedy liście drzew zmieniają kolor, by w końcu opaść przed zimą. Pomimo tego, że są jej pięknym darem, bywają także dużym problemem i niekiedy bardzo uciążliwym.

W związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców dotyczącymi zalegających liści, Straż Miejska przypomina!
Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie oraz inne podmioty władające nieruchomościami, zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.
Należy usuwać nie tylko błoto, śnieg i lód podczas zimy. Jesienią do obowiązku należy zamiatanie liści, które spadają z drzew i często zalegają na chodnikach utrudniając pieszym poruszanie się. Zebrane liście należy przeznaczyć na własny przydomowy kompost lub zapakować w worki, które będą wywiezione do punktu selektywnego zbierania odpadów zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej 42, do kompostowni. Worki zabierają firmy zajmujące się wywozem odpadów z terenu miasta.
Obowiązki właścicieli nieruchomości reguluje uchwała nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.
Pamiętajmy również, że na terenie naszego miasta nie wolno spalać żadnych odpadów. Zakaz został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która zabrania takich praktyk po uruchomieniu na terenie miasta ogólnodostępnej kompostowni oraz po wdrożeniu systemu odbioru od mieszkańców tzw. odpadów zielonych.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

Poprawiony: środa, 09 listopada 2016 11:02
 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie