Strona startowa Informacje Osoby bezdomne
Osoby bezdomne PDF Drukuj Email

Ustawowy obowiązek udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 17 ust. 1: „Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: ... 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym...”).
Został opracowany program działań na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności w Elblągu na lata 2009 - 2013 w opracowaniu którego udział brał również przedstawiciel Straży Miejskiej. Głównym zadaniem strażników jest monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych i udzielanie im pomocy w postaci przewiezienia do miejsc gdzie uzyskają niezbędną pomoc lub informowanie bezdomnych o miejscach gdzie taką pomoc mogą uzyskać. W miesiącach jesienno-zimowych organizowane są przy udziale pracowników MOPS, strażników miejskich i policjantów specjalne działania skierowane wyłącznie na ujawnianie osób bezdomnych i udzielanie im pomocy.
Zadania związane z bezdomnymi wykonywane są przez strażników w codziennej służbie a oprócz monitorowania miejsc przebywania tych osób, dotyczą również zgłoszeń od  społeczności lokalnej oraz przewozu osób bezdomnych  będących po wpływem alkoholu do Pogotowia Socjalnego.

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie