Strona startowa
Straż Miejska podsumowała akcję „Posesja” 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
środa, 30 marca 2016 12:38

 

 

 

 

 

 

Wzorem lat ubiegłych na terenie miasta Elbląga w dniach 21 – 25 marca przeprowadzona została akcja „Posesja”. Zespoły składające się z przedstawicieli odpowiednich służb oraz instytucji sprawdzali czystość i porządek w naszym mieście.

W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 73 miejsca wymagające natychmiastowego uprzątnięcia, będących w administrowaniu miasta, jak i osób fizycznych czy prawnych.  
Najbardziej zaniedbane i zanieczyszczone okazały się  tereny niezagospodarowane i znajdujące się na obrzeżach miasta, a także będące własnością osób przebywających poza granicami Elbląga.
W tym też okresie na terenie miasta:
•    podjęto 198 interwencji
•    skontrolowano 97 posesji i obiektów
•    sporządzono 28 wniosków pokontrolnych
•    wystawiono 75 żółtych kartek (za postój w miejscu zabronionym)
We wszystkich przypadkach ujawnienia zaniedbanych terenów właściciele bądź zarządcy zostali zobowiązani do usunięcia nieczystości w terminie 14 – dniowym. Po tym czasie zostanie przeprowadzona rekontrola przez strażników miejskich i w skrajnych przypadkach zostaną wyciągnięte sankcje karno – administracyjne.
Za nie wywiązanie się z obowiązku utrzymania nieruchomości w należytym porządku i czystości funkcjonariusze mogą wystawić mandat karny w wysokości do 500 zł.
Apelujemy!
Bądź odpowiedzialny za środowisko; dbaj o porządek w miejscu swojego zamieszkania.


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

Poprawiony: środa, 30 marca 2016 12:47
 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie