Strona startowa Informacje Zawiadomienie
Zawiadomienie PDF Drukuj Email

Zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu, stwierdzonym pod nieobecność sprawcy, wystawiane jest przez strażników bezpośrednio po ujawnieniu wykroczenia i pozostawiane za wycieraczką przedniej szyby pojazdu.
Jest to informacja dla kierującego o popełnionym przez niego wykroczeniu z zawartym na odwrocie pouczeniu.
W celu realizacji powyższego zawiadomienia należy:
Niezwłocznie zgłosić się do  Straży Miejskiej w Elblągu przy ul. Winnej 9 pokój 503  w celu złożenia wyjaśnień i zakończenia postępowania w tej sprawie.
Postępowanie może zakończyć się zastosowaniem środka wychowawczego (pouczenia), mandatem karnym  bądź skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gdańsku.
W przypadku nie zgłoszenia się sprawcy wykroczenia zostaje wszczęte postępowanie  zmierzające do ewentualnego skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Elblągu.
W przypadku gdy właściciel pojazdu nie był sprawcą wykroczenia, na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108 poz. 908 z późn. zm.), zobowiązany jest wskazać osobiście lub pisemnie na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w czasie popełnienia wykroczenia. Niewskazanie zagrożone jest sankcją karną z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń.
Referat Wykroczeń nie przyjmuje powyższej informacji telefonicznie.
Należy pamiętać, że za wykroczenia w ruchu drogowym straż miejska wypełnia kartę PRD-5 z informacją o naliczenie punktów karnych po uprzednim poinformowaniu sprawcy wykroczenia.

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie