Strona startowa
Straż Miejska przypomina działkowcom! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
piątek, 20 marca 2015 12:40

Pogoda sprzyja wiosennym porządkom w przydomowych ogródkach, a także na ogrodach działkowych. Wszyscy, którzy posiadają działkę powinni to wiedzieć:
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nie zamieszkałych, w tym również na terenie ogrodów działkowych są zawarte w Uchwale nr XXVIII/814/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady zobowiązani są gromadzić odpady zielone ulegające biodegradacji i odpady pozostałe po segregowaniu, a także odpady komunalne na terenie nieruchomości. Odpady pozostałe po segregowaniu należy gromadzić i przekazywać w jednym pojemniku, a odpady zielone ulegające biodegradacji w pojemniku lub worku.
Częstotliwość pozbywania się odpadów zielonych ulegających biodegradacji z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przypada na co najmniej 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.  

Także obowiązek zawarcia deklaracji, posiadania pojemników na odpady, a przede wszystkim dbanie o czystość i porządek dotyczy również działkowców i ogrodów działkowych.


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie