Strona startowa
Straż Miejska informuje: zbliża się akcja "Posesja" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
piątek, 13 marca 2015 10:58

 

Straż Miejska w Elblągu przypomina, że obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, jest utrzymywanie jej w należytym porządku i czystości.

Obowiązek taki nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu XXVIII/814/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg. Należy więc przystąpić do niezwłocznego uporządkowania podległych terenów.
W dniach 23.03. – 26.03.2015 r. przeprowadzone zostaną wzorem lat ubiegłych działania pod hasłem „Posesja”, w trakcie których sprawdzana będzie realizacja tychże obowiązków.
Zespoły składające się z przedstawicieli straży miejskiej, policji, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków mieszkalnych będą kontrolowały wyznaczone tereny miasta.
W przypadku stwierdzenia rażących uchybień będą wyciągane wnioski karno – administracyjne.


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

Poprawiony: piątek, 13 marca 2015 11:08
 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie