Strona startowa
Straż Miejska przypomina o zimowych obowiązkach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
poniedziałek, 29 grudnia 2014 10:28

Zarządcy dróg, właściciele posesji lub lokali, wspólnoty mieszkaniowe – to na nich spoczywa obowiązek sprzątania dróg i chodników z zalegającego błota, śniegu, lodu a także usuwania z dachów i balkonów zwisających sopli i nawisów śnieżnych. Właściciel nieruchomości musi usuwać śnieg, lód i błoto z chodnika, który jest położony wzdłuż nieruchomości. Usunięty śnieg i lód właściciel powinien złożyć w takim miejscu, gdzie nie spowodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika, tak żeby nie przeszkadzał chodzącym po nim ludziom. Nie wolno zgarniać śniegu na jezdnię.
Obowiązek uprzątnięcia śniegu i innych zanieczyszczeń reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu nr XXVIII/814/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.
Niedopełnienie obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości zagrożone jest karą grzywny. Ponadto osoba, która poślizgnie się i dozna uszczerbku na zdrowiu może żądać rekompensaty na drodze cywilnej.
W mieście Elblągu usługa zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014/2015 wykonywana jest przez konsorcjum składającego się z: Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółki z o.o. w Elblągu (lider), Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Spółki z o.o. w Elblągu (partner) oraz Sity Północ Sp. z o.o. w Gdańsku (partner).
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów uprzątnięcie śniegu realizuje w zakresie chodników oraz przystanków autobusowych i tramwajowych. Natomiast Sita Północ świadczy usługi usuwając skutki zimy na jezdniach, parkingach i pętlach autobusowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w okresie akcji zimowej utrzymuje całodobowy dyżur zimowy, w dni powszednie i świąteczne. W zakresie zimowego utrzymania jezdni, parkingów i chodników  w MPO Sp. z o.o. w Elblągu znajduje się punkt informacyjno-dyspozycyjny. Numery telefonu dyżurnego MPO: - 55 232 42 57 w. 47/ w.39 oraz 882-128-656.
W przypadkach skrajnych, gdzie interweniować może Straż Miejska należy dzwonić pod bezpłatny numer alarmowy 986.
Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu


 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie