Strona startowa
Straż Miejska: pod czujnym okiem kamer monitoringu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
wtorek, 18 listopada 2014 12:28

Monitoring wizyjny miasta jest jednym z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ochrony porządku na określonym terenie.  Stanowi cenne źródło informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej. Dobrze rozwinięta nowa forma monitoringu wizyjnego znajduje się w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu na ulicy Królewieckiej 106, gdzie również funkcjonuje Referat Wykroczeń Straży Miejskiej.
Monitoring miejski stanowi doskonałe narzędzie w walce z czynami chuligańskimi, niszczeniem mienia czy nie przestrzeganiem zasad ruchu drogowego.   Ciągła obserwacja stref monitorowanych pozwala na szybką interwencję w przypadkach zauważonych przestępstw i wykroczeń takich jak: spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju publicznego, rozboje, kradzieże, zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym, osób, których wygląd albo zachowanie wskazuje na to, że wymagają pomocy, naruszeń nakazu lub zakazu określonych zachowań w miejscach publicznych czy zaśmiecania i zanieczyszczania miejsc ogólnodostępnych, szczególnie nielegalne plakatowanie czy graffiti. Kamery wykorzystywane są również do obserwacji przebiegu imprez, zgromadzeń czy festynów odbywających się w centrum miasta. Często też odnotowane są przypadki różnego rodzaju awarii, jak też uszkodzeń urządzeń komunalnych lub nawierzchni jezdni.
W miesiącu październiku strażnicy pełniący służbę na monitoringu odnotowali 55 interwencji dot. spożywania alkoholu, 55 dot. wykroczeń drogowych oraz 6 to interwencje inne np. nieobyczajny wybryk.
Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie